شرکت کنترل فرآیند صنعت مبتکر

پرسشنامه ارزشیابی دوره برنامه ریزی و تعمیرات و نگهداری


با تشکر از حضور شما در دوره برگزار شده. امیدواریم که این دوره مفید بوده و بیشترین استفاده را از آن برده باشید. با بیان نظر خود ما را در برگزاری بهتر دوره ها یاری کنید. لطفا نظر سنجی زیر را با دقت پر کنید (توجه داشته باشید که نظرات شما ناشناس باقی خواهند ماند).